Kıbrıs Arkadaşlık Babavuram
367 ziyaretçi, 27 kayıtlı
kullanıcı ONLINE
Rumuz:
Şifre:

40284 kayıtlı profil      »      Tüm profiller kontrol edilmektedir!
Babavuram.com Kıbrıs Arkadaşlık Gizlilik Politikası
 1. babavuram.com, üyelerinin tüm özel bilgilerinin korunması için elinden gelen tüm iyi niyetli çabayı gösterecektir.
 2. babavuram.com'e üye olmak için doldurulan bilgiler diğer üyelerce görüntülenemez. Diğer üyeler tarafından, sadece kayıt olurken üyeye verilen sayılardan ve harflerden oluşan şifre görülür.
 3. İşbu sözleşme ile, üye sitede gerek özel yazışmalarında gerekse herkese açık alanlarda kişisel bilgilerini yayınlamamak, paylaşmamak ve saklamak zorunda olduğu konusunda uyarılmaktadır. Bu gibi kişisel bilgileri korumak üyenin sorumluluğundadır. Bu gibi bilgilerin sitede paylaşılması ve/veya site ortamına herhangi bir şekilde sağlanması sonucu, gerek diğer üyeler tarafından gerekse siteye hukuka aykırı bir biçimde erişilmesi sonucunda bu bilgilerin alınıp kullanılması nedeniyle üyelerin görecekleri zararlardan babavuram.com sorumlu değildir.
 4. babavuram.com, site içi faaliyetlerin devamlılığını takip etmek için 'çerez' (cookie) olarak adlandırılan teknolojiyi kullanır. Çerezler, kullanıcının babavuram.com’e ulaştıkları diğer web tarayıcıları tarafından hazırlanan çok küçük boyutlu dosyalar olup, üye, eğer babavuram.com’e işbirliği yapan bir ortağın sayfası üstünden erişiyorsa, babavuram.com’e olan erişiminin bir çerez ile belleğe alınacağının bilgisindedir ve bu durumu kabul eder. Anılan çerezler üyenin kişisel bilgilerini içermez, sadece ortaklık programının devamının sağlanmasına hizmet eder. Üye, kaydını yaptığında çerezler silinir. Kayıt yoksa kural olarak 30 günden sonra çerezler silinir. Üye browser'ını çerezlere kapattığı takdirde babavuram.com’in hizmetlerinden tam performansla yararlanamayabilir.
 5. babavuram.com içerisinde, başka web siteleriyle ilgili çeşitli linkler ve bannerlar bulunmaktadır. Üye, bu web sitelerini ziyaret ederken ve kullanırken dikkatli davranmalıdır. Bu sitelerin operatörleri, babavuram.com üyeleriyle ilgili çeşitli bilgiler toplayabilirler ve bu bilgileri babavuram.com'in kullanacağından farklı bir amaç için kullanabilirler. babavuram.com bu sitelerin işlemlerinden ve üyelerle olan ilişkilerinden sorumlu değildir.
 6. Üyelerin e-posta adresleri ve diğer kişisel bilgileri, babavuram.com kullanımını daha etkin hale getirmek, babavuram.com’teki işlemler ve aktivitelerle ilgili üyeyle bağlantıya geçmek (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla üyelik sözleşmesi kapsamında gönderilecek uyarı, bilgilendirme ve doğrulama e-mailleri) amacıyla kullanılabilmektedir. babavuram.com üyelerin kişisel bilgilerini, babavuram.com kullanımındaki etkinliği arttırmak amacıyla (üyelerin babavuram.com’teki aktivitelerini desteklemek veya babavuram.com’teki işlemleri belgelendirmek gibi); kredi kartı işlemleri yetkilendirmesi, makbuz ve destek hizmetleri, müşteri ilişkileri ve memnuniyeti gibi konularda destek aldığı temsilcileri ve servis sağlayıcılarıyla paylaşabilir. Bu kuruluşlara, bu bilgileri başka amaçlarla kullanmamaları konusunda uyarıda bulunur.
 7. Üyelerin kişisel bilgileri (yaş, cinsiyet, posta kodu, telefon numarası, kişilik analiz testinin değerlendirme sonuçları, fotoğraflar) elde edildikten sonra, belleğe kaydedilir, işlenir ve kullanılır. Üyenin babavuram.com kullanımı sırasında yaptığı kişisel kullanım ayarları hafızaya kaydedilir.
 8. Üyenin, üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, üye profilleri ve üyenin profiline eklediği fotoğraflar, sitenin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir. Reklam veren firmaların ürün ve hizmetlerinin babavuram.com üyelerine ulaşmasında kolaylık sağlamak amacıyla üyenin kişisel bilgileri, üyelerin kimliğini açığa çıkarmadan ve isimsiz bir şekilde reklam verenlerle paylaşılabilir. Üye, bu bilgileri babavuram.com’in işbirliği halinde olduğu diğer kişi ve kuruluşların internet sayfaları ve basılı yayın araçlarında (gazeteler, dergiler, vs.) üyenin kimliğini açığa çıkarmaksızın yayımlanmasını da kabul ve beyan eder.
 9. Üye, ayrıca profilinde yer alan kişisel bilgilerinin babavuram.com tarafından dış hizmet tedarikçilerine; babavuram.com adına ve namına elektronik posta ve süreli haberler gönderimi, babavuram.com’in hizmetlerinde danışma ve bu hizmetler hakkında başvuru yapma amacıyla telefonla ilişki kurulması amaçlarıyla iletilebilmesini kabul ve beyan eder.
 10. babavuram.com, diğer hizmet sağlayıcılarına piyasa araştırması amacıyla üye profillerinin şifrelerini ve sadece anonim hale getirilmiş kullanım verilerini iletebilir.
 11. Her üye, danışma, reklam ve piyasa araştırması amacıyla anonim kullanıcı verilerinin üçüncü kişilere iletilmesine ve anonim üye profillerinin üretilmesine itiraz edebilir. Üyenin itiraz hakkını kullanmak için [email protected] adresine şifresini, kodunu, eksiksiz ad ve soyadını içeren bir elektronik posta yollaması yeterlidir.
 12. Üye profiline fotoğraf ekleyen üyelerin fotoğrafları üyenin onayı alınmak kaydıyla, ana sayfada ve sitenin diğer alanlarında sitenin reklam ve pazarlaması için görüntülenebilir. İzin verdiği fotoğraflarının sitenin reklam ve pazarlamasında kullanılmasını istemeyen üye, bu taleplerini: [email protected]'a bildirdiği takdirde fotoğrafları kullanılmaz.
 13. Üye, babavuram.com’e kayıt esnasında belirteceği e-posta adresinden kendisine bilgilendirme yapılmasını kabul eder. Üye, kaydını yapmakla bundan önce belirtilen hükümlerde betimlenen kendine dair bilgilerin kullanımını kabul etmiş olur.
 14. Üyeye ait bazı finansal bilgiler; üyelerin bazı taleplerini yerine getirmek, fatura işlemlerini gerçekleştirmek, indirim, tenzilat ve benzeri uygulamalara katılımları sağlamak amacıyla kullanılabilir. Üye babavuram.com’te herhangi bir alışveriş ya da finansal bilgi gerektiren işlem yaptığında babavuram.com'in bu bilgileri, servis sağlayıcılarına ve babavuram.com’teki aktiviteleri desteklemek ve belgelemek için gerekli gördüğü zamanlarda üçüncü şahıslara iletebileceğini kabul etmiş olur. Bu üçüncü şahıslar, finansal işlemleri destekleyen kredi kartı firmaları ya da banka kurumları olabilir. Üye, üçüncü şahısların babavuram.com’te sunduğu ürün ve hizmetleri satın aldığında, bunlarla ilgili kayıt ya da rezervasyon yaptığında, bu şahıslar tarafından yönlendirilen ve finansal bilgi talep eden programlara katıldığında, finansal bilgilerinin babavuram.com tarafından bu şahıslara iletilebileceğini kabul etmiş olur.
 15. babavuram.com üyeleri arasındaki mesajlaşmalar sadece ilgili taraflarca okunabilir. Ancak, babavuram.com’in güvenliği ile ziyaretçi ve üyelerin maddi ve manevi haklarının korunması amaçlarının gerektirdiği durumlarda babavuram.com yetkilileri bu mesajlara erişim hakkını saklı tutar. Bu durumlarda dahi babavuram.com, bireysel mesajlaşmaların içeriğini üçüncü kişilerden gizler.
 16. babavuram.com, kontrolü altındaki bilgilerin kaybolmasını, değiştirilmesini ya da deformasyona uğramasını önlemek amacıyla bazı güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Kullanılan güvenlik yazılımı (SSL), ticari aktivetilerin güvenliğini sağlayan, endüstriyel standarda sahip, günümüzdeki en geçerli yazılımdır. Üyenin internet'te gezinen tüm kişisel ve finansal bilgileri şifrelenerek korunur.
 17. Üyelere ait bilgilerin herhangi bir durumda bu metinde belirtilenden farklı bir şekilde kullanılmasına karar verildiği takdirde bu değişiklikler e-posta yoluyla ya da 30 gün süresince babavuram.com’te yayınlayarak kullanıcılara bildirilir. Bu metin, tarafından periyodik olarak takip edilmelidir. babavuram.com, gizlilik prensiplerini herhangi bir uyarı yapmaksızın değiştirme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, değişikliğin yapıldığı gün ve ondan sonraki günlerde girişi yapılan bilgileri kapsar.
 18. babavuram.com yöneticileri ve çalışanları babavuram.com'te mesajlaşma sırasında ya da üyelerin tanışmalarından sonraki aktiviteleri ile ilgili anlaşmazlık, tartışma ve sorunlardan sorumlu değildir.
 19. Gizlilik ve verilen bilgilerin korunması babavuram.com’in en önemli önceliğidir ve babavuram.com, kişisel verilerin korunmasına dair yasal mevzuata uymayı taahhüt eder. Üye, babavuram.com'in yasal mevzuat uyarınca resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple babavuram.com'i hiçbir şekilde sorumlu tutma ve her ne nam altında olursa olsun hiçbir tazminat talep etme hakkı olmadığını beyan ve kabul eder. Aksine üye, gerek kendisine gerekse diğer bir üyeye ve babavuram.com'e hiçbir sorun yaratmamayı, adli ve idari tüm merci ve makamlarla muhatap etmemeyi beyan ve taahhüt eder.
 20. babavuram.com’in üyelik sözleşmesi hükümlerini ve işbu gizlilik sözleşmesi hükümlerini ihlal eden üyeye karşı her türlü yasal hakkı saklı kalmak kaydıyla, ayrıca üyenin üyelik sözleşmesi ve işbu sözleşmedeki yükümlülüklerin ihlali nedeniyle babavuram.com bir zarar görürse ve/veya 3. kişilere bir meblağ ödemek zorunda kalırsa, tüm bu zararları için üyeye rucü etme hakkına sahiptir.
 21. babavuram.com, bu sözleşmede geçen kurallara aykırı durumlarda veya hiç bir neden göstermeksizin kişinin üyeliğini silme hakkına sahiptir. Bu konuda yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 22. babavuram.com’in gizlilik yükümlülüğü sadece babavuram.com'da gönderilen mesajlar, üyelerin sağladığı içerik ve babavuram.com.com ile üyeler arasındaki e-posta trafiğini kapsar. İşbu sözleşme babavuram.com İnternet Sitesi Üyelik Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olup, üye, üyelik sözleşmesini imzaladığı babavuram.com.com’u ziyaret ettiği ya da babavuram.com’e bilgi girişi yaptığı andan itibaren, bu metinde yer alan maddeleri kabul etmiş ve bu maddeler yürürlüğe girmiş olur.