Kıbrıs Arkadaşlık Babavuram
374 ziyaretçi, 27 kayıtlı
kullanıcı ONLINE
Rumuz:
Şifre:

40284 kayıtlı profil      »      Tüm profiller kontrol edilmektedir!
Babavuram.com Kıbrıs Arkadaşlık Üyelik Sözleşmesi
Aşağıdaki metin Babavuram.com'a üye olmak isteyen internet kullanıcılarının uymayı taahhüt ettikleri kuralları ve haklarını gösteren üyelik sözleşmesidir. Babavuram.com üyeliği bu sözleşmenin kabulüyle başlar. Üyelik formunda bulunan "Babavuram.com üyelik sözleşmesini okudum ve onaylıyorum" yazısının yanındaki kutucuğu işaretleyerek üyelik formunu gönderen herkes bu kuralları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.

Tanımlar
Babavuram.com: K.K.T.C. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) Yasalarına uygun olarak hazırlanmıştır. Sözleşmede Site olarak da anılacaktır.

Babavuram.com Üyesi: İnternet aracılığıyla gerekli bilgileri vererek Babavuram.com'a kaydolan ve üyelik sözleşmesini okuyup kabul eden internet kullanıcısı. Sözleşmede Üye olarak da anılacaktır.

Kullanıcı: İnternet kullanan herkes.

Genel Kurallar
 1. Babavuram.com üyeliği kişiye özeldir. Başkalarına devredilemez.
 2. Babavuram.com'dan satın alınan üyeliklerde arkadaşlık garantisi yoktur.
 3. Site tanıtımı amacı ile 1 Eylül-1 Aralık 2010 tarihleri arasında dağıtılan tüm Silver ve GOLD üyelikler, tanımlanan hediyeler bitinceye kadardır. Hediyelerini bitiren kişiler tekrar hak sahibi olabilmek için üyeliklerini yükseltmek zorundadır.
 4. Ücretli alınan hiç bir üyeliğin parası yönetim tarafından aksi belirtilmedikçe iade edilmez çünkü kullanıcılara mesaj hakkı tanınmaktadır. Kullanılan üyeliklerin ücretleri kesinlikle iade edilmez. (Bknz: Üyelik, 11.madde)
 5. Üyelerden gelen şikayetler üzerine hesaplar incelenir, eğer yoğun olarak şikayet alınırsa hesap sorgusuz sualsiz iptal edilir. Bu kural standard, silver ve gold üyelerimiz için de geçerlidir ve ücret dahi ödemiş olsalar, kesinlikle iade edilmez ve talep hakları yoktur.
 6. "5 arkadaşını getir gold üyeliği götür" kampanyasında sizin referansınızı vererek kayıt olan üyelerden en az 2 tanesi en az 1 aylık GOLD üyelik satın aldığı zaman geçelidir.
 7. Babavuram.com üyeleri ve kullanıcılar, siteyi kullanarak yasalar karşısında suç sayılan hiçbir fiili gerçekleştiremez, hukuka ve genel ahlaka aykırı davranamaz. Sitede suç işlenmesi ve hukuka aykırı fiillerde bulunulması durumunda sorumluluk şahsidir. Kişilerin hareketlerinden doğan hukuki sorunlardan Babavuram.com sorumlu tutulamaz.
 8. Site ve site sahiplerine yapılan hakaretler, karalamalar ve çirkin sözlerin sonucunda oluşacak her şey üyeye aittir. Gerekli yasal işlemler kullanıcıya haber veya cevap verilmeksiniz, sistemdeki kayıtlarla birlikte en yakın savcılığa verilir ve bunu yapan üyeye suç duyurusunda bulunulur.
 9. Babavuram.com 'a üye olmak için 18 yaşından büyük olmak gerekir. Üye olan herkes 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eder. 18 yaşından küçük olduğu sonradan tesbit edilen kullanıcıların üyeliği iptal edilir. Yaşı küçük üyeler, üyeliğin iptali durumunda üyeliklerini 18 yaşından büyük birine devredemez.
 10. Üye, üyelik bilgilerini ve şifresini muhafaza etmek zorundadır. Üyenin başkalarına verdiği bilgiler sebebiyle doğacak zararlardan Babavuram.com sorumlu tutulamaz.
 11. Babavuram.com'da üyeler tarafından oluşturulan profiller, üyelerin kendilerini tanıtmaları için yararlanılan, kullanıcılara açık İnternet sayfalarıdır. Bu profillerde üyelerin adres, kimlik ve iletişim bilgilerini açıklamaları yasaktır. Bu durum Babavuram.com editörleri tarafından kontrol edilse dahi profillerde verilen bu yöndeki bilgilerden dolayı doğabilecek zararlardan Babavuram.com sorumlu tutulamaz.
 12. Üyeler, Babavuram.com 'un tüm alanlarında, başkalarına ait telif haklarına, ticari haklara ve diğer mülkiyet haklarına aykırı hareketlerinden doğrudan sorumludur. Bu maddeye aykırı hareketler sebebiyle Babavuram.com 'a verilecek zarar, zararı yaratan üye tarafından tazmin edilir. Zararın tazmini Babavuram.com 'un kendi adına da dava açmasına engel değildir.
 13. Babavuram.com gerçek kişilere hizmet vermek için kurulmuştur. Herhangi bir tüzel kişilik adına Babavuram.com 'a üye olunamaz.
 14. Üyeler, Babavuram.com 'da herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz; herhangi bir ürünün ya da hizmetin satışına ya da tanıtımına yönelik etkinlikte bulunamaz.
 15. Üyeler, interaktif alan ve araçların ortak veya bireysel kullanımını engelleyecek, iletişimi sekteye uğratacak girişimlerde bulunamaz. Ayrıca, Babavuram.com 'un oy kullanılan herhangi bir alanında kendi ve/veya diğer üyelerin oylarını belli bir yöne doğru yönlendirdiği tespit edilen üyeler hakkında da tasarruf yetkisi Babavuram.com’undur. Bu durumu tespit edilen üye herhangi bir talepte bulunamaz.
 16. Üyeler, kişisel bilgiler dışında, siteye gönderdikleri her türlü verinin kullanım hakkını Babavuram.com 'a sınırsız ve süresiz olarak vermiş kabul edilir. Babavuram.com üyelerinin gönderdiği bu bilgileri üyelerin kişilik haklarına zarar vermemek koşuluyla kullanabilir. Babavuram.com, kişiye özel bilgileri, üyeler aksi yönde özel izin vermedikçe sadece istatistiki veri olarak kullanacağını taahhüt eder.
 17. Babavuram.com, sitenin muhtelif bölümlerinde, değişik yöntemlerle üyeleri tarafından açığa vurulan düşüncelerden, gerçekleşen konuşmalardan sorumlu tutulamaz. Bu düşüncelerin yayınlanması veya iletişime imkan sağlanması Babavuram.com 'un bu düşüncelere katıldığı anlamında yorumlanamaz.
 18. Babavuram.com, değişik sebeplerle link verdiği, tanıtımını veya reklamını yaptığı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir.
 19. Babavuram.com 'da kullanılan tüm içeriğin her hakkı saklıdır. Her türlü görsel, işitsel, yazılı materyalin kopyalanması ve izinsiz kullanımı yasaktır. İzinli kullanımda izin veren kurumun belirtilmesi zorunludur.
 20. Önceden fiyatlandırılmamış ve bedeli ödenmemiş her türlü hizmet gerekli görüldüğünde Babavuram.com tarafından sınırlandırılabilir ya da sona erdirilebilir. Bedava üyeliklerde, üyeler eski mesajlarını ve diğer kayıtları uzun süre silmezlerse Babavuram.com gerekli gördüğünde en eski kayıtlardan başlayarak silme işlemi yapabilir. Bu işlemlerden dolayı üyeler hak iddia edemez.
 21. Teknik zorunluluklardan, bakım yahut yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, servis sağlayıcıdan ve elektrik kesintilerinden dolayı hizmetin verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan Babavuram.com sorumlu tutulamaz.
 22. Olası kesintiler veya başka bir sebeple üyelerin iletişiminde oluşabilecek aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalardan Babavuram.com sorumlu tutulamaz.


Üyelik

 1. İnternet aracılığıyla gerekli bilgileri vererek kaydolan ve üyelik sözleşmesini okuyup kabul eden İnternet kullanıcıları Babavuram.com 'a üye olurlar.
 2. Babavuram.com 'a üye olurken verilen e-posta adresinin üyeye ait ve kullanılır durumda olması zorunludur. Babavuram.com üyeyle tüm yazışmalarını üye olurken verdiği e-posta adresi vasıtası ile yapar. Babavuram.com 'a verilen e-postanın yanlışlığından, geçersizliğinden veya başkasına ait oluşundan doğabilecek zararlardan Babavuram.com sorumlu tutulamaz.
 3. Babavuram.com 'da 3 ayrı üyelik statüsü vardır: Standart Üyelik, Silver Üyelik ve Gold Üyelik. Silver Üyelik ve Gold Üyelik süreye bağlı olarak fiyatlandırılmış üyelik tipleridir. Üyelik tipleri ve fiyatlar konusunda bilgi sitenin muhtelif yerlerinde bulunmakta ve değişiklikler ödeme aşamasından önce üyelere bildirilmektedir.
 4. Standart Üyeler belirlenen fiyatı ödeyerek Silver Üye veya Gold Üye olabilirler. Silver ve Gold üyelerin hakları siteden duyurulur.
 5. Paralı üyeliklerde ödeme yapıldıktan sonra üyeye vaad edilen süre dolana kadar hizmetin içeriğinde değişiklik yapma hakkı saklı tutulur.
 6. Bütün üyelik tiplerinde üye tarafından verilen bilgilerin yanlışlığından ve eksikliğinden doğabilecek zararlardan üye sorumludur. Babavuram.com bu bilgilerin yanlışlığı sebebiyle sorumlu tutulamaz.
 7. Ödeme işlemleri sırasında iletişim ve enerji hatlarında oluşacak kesinti ve arızalardan, ilgili bankaların altyapısındaki sorunlardan dolayı oluşabilecek aksaklık ve hatalardan dolayı Babavuram.com sorumlu tutulamaz.
 8. Üyeliğin iptali veya üyelikten atılma durumunda üyeliğin tipine bakılmaksınız herkes hakkında aynı işlem yapılır. Üye hakkındaki tüm kayıtlar silinir.
 9. Paralı üyelik, ilgili üyeye bu sözleşmenin kurallarını ihlal hakkı vermez. Profillerde, sitenin diğer alanlarında ve diğer üyelerle iletişimleri esnasında yasalara, genel ahlaka ve sözleşme kurallarına aykırı davrandığı tesbit edilen üyeler hakkında, üyelik tipine bakılmaksızın sözleşmede öngörülen yaptırımlar uygulanır. Açıklanan sebeplerle üyelikten atılan kişi haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz, yaptığı ödemenin iadesini isteyemez.
 10. Babavuram.com 'da paralı üyeliklerin ödemesi PAYPAL kanalı ile yapılır. Kredi kartı bilgileri kesinlikle Babavuram.com sistemlerinde kayıtlı kalmaz. Üyeliklerin bitiminde kullanıcı dilerse tekrar uzatma yapabilir.
 11. Paralı üyeliklerde üyenin kendi isteğiyle üyelikten ayrılması veya kanunlara, genel ahlaka ve sözleşme hükümlerine aykırı davranışı sebebiyle üyelikten atılması hallerinde, üyelik ücreti kısmen ya da tamamen iade edilmez. Ücretli üyeliklerde, kısıtlı sistem kaynakları ücreti ödeyen kullanıcıya tamamen açıldığından, sistemin ne kadar kullanıldığının ölçülemediği için iade yapılmaz. Üye, bunu bilerek paketi satın almıştır ve/veya satın alma sırasında bu şartları kabul etmiştir.


Güvenlik

 1. Üye, site olan iletişiminde kullandığı tüm metinlerde (e-postalarda, faxlarda veya mektuplarda) kredi kartı bilgilerini yazmamalıdır. Bu tip metinlerin ilgisiz kişiler tarafından görülemeyeceği garanti edilemez. Bu sebeple uğranılacak zararlardan Babavuram.com sorumlu tutulamaz.
 2. Üye, siteye giriş yaparken kullandığı şifrenin güvenliğini sağlamakla ve siteden ayrılırken "Güvenli Çıkış" işlemi yapmakla yükümlüdür. Üyenin bu konudaki ihmalinden veya şifresini başkalarıyla paylaşmasından doğabilecek zararlardan Babavuram.com sorumlu tutulamaz.
 3. Babavuram.com, gerekli gördüğü durumlarda verilen hizmetin sağlıklı ve güvenli olarak yürütülmesi için veya hukuki sebeplerle üyeler arasındaki anlaşmazlıkları takip edebilir. Ancak üyeler arasındaki iletişimi yönlendirmekle, müdahale etmekle yükümlü değildir. Babavuram.com üyelere istemedikleri kişilerle iletişime girmemek ve onları engellemek konusunda azami teknik-teknolojik imkan ve aracı sunmuştur. Üye, istediği sınırlamayı kendisi yapabilir. Hukukun ve bu sözleşmenin ilgi alanına girmeyen konularda Babavuram.com 'un üyelere sınır koyma yükümlülüğü ve sorumluluğu yoktur.
 4. Babavuram.com üyeler tarafından sitenin herhangi bir bölümüne gönderilen herhangi bir veriyi sitenin huzuru, üyelerin güvenliği, hizmetin devamlılığı, teknik zorunluluklar; yasalara, genel ahlaka ve sözleşme hükümlerine aykırılık gibi gerekçelerle kısmen veya tamamen silebilir. Bundan dolayı Babavuram.com 'dan şikayetçi olunamaz.
 5. Babavuram.com bu sözleşme üzerinde değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Sözleşmeyi takip etmek ve okumak kullanıcıya aittir.
 6. Babavuram.com'a yüklenen fotoğraf ve videoların gerçekliğinden "babavuram.com site yöneticileri" sorumlu değildir. Yüklenen video ve fotoğrafların sorumluluğu kullanıcılara aittir. Üye olan herkes bu şartı baştan kabul etmiş bulunur.